Universitas Nahdlatul Wathan Jalin Kerjasama Internasional dengan Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan

Universitas Nahdlatul Wathan Jalin Kerjasama Internasional dengan Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan

www.unwmataram.ac.id – Senin, 01 Oktober 2022, Rektor Universitas Nahdlatul Wathan Mataram, Dr. H. Ll. Abdul Muhyi Abidin, MA. yang didampingi oleh Lalu Muhammad Iqbal, MA. selaku Dekan Fakultas Agama Islam UNW Mataram Memenuhi undangan dari Universiti Perguruan UgamaSeri Begawan untuk mengikuti acara Majlis Konvokesyen Ke-12 pada acara tersebut juga akan dilangsungkan perjanjian kerjasama antar Universitas Agama yang bertempat di Dewan Plenary, Pusat Persidangan Antara bangsa, Berakas Negara Brunei Darussalam. acara tersebut juga dihadiri oleh raja Brunei Darussalam Sultan Haji Hassanal Bolkiah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *