Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dekan:

Lale Yaqutunnafis, S.Sos, M.M.

Wakil Dekan :

 1. Baiq Salkiah, S.Pd, M.Si (Wakil Dekan I – Bidang Akademik dan Kerjasama)
 2. Rabiyatul Adawiyah, S.Pd, M.Pd. (Wakil Dekan II – Bidang Keuangan dan Kemahasiswaan)

Alamat:

Jalan Kaktus Nomor 1-3 Kota Mataram
Telp.: 0370-641275
Email:
Website: #

Visi:

Misi:

Tujuan:

Program Studi:

 1. S1 Pendidikan Ekonomi
 2. S1 Pendidikan Matematika
 3. S1 Pendidikan Bahasa Inggris
 4. S1 Pendidikan Biologi
 5. S1 Pendidikan Bahasa Indonesia

Daftar Dosen:

 1. Marham Jupri Hadi, S.Pd, M.Ed
 2. Musniasih Yuniati, S.E., M.E
 3. Fitriani
 4. Evi Indayani, S.E.
 5. Muhammad Ali Ilyas, M.Si
 6. Syukrina Rahmawati, S.Pd, M.Hum
 7. Baiq Yuliana, S.Pd, M.M.
 8. Mahlan
 9. Saepul Muslim, S.Pd, M.Pd
 10. Feni Nuraeni
 11. Muhammad Zulhariadi, S.Pd, M.Pd
 12. Muhamad Saleh, S.Pd, M.Pd
 13. Dra. Rohmiati Amini, M.E
 14. Muh. Rusmayadi, S.Pd, M.Si
 15. Rini Anggraini
 16. Taufan Hermawan
 17. Indrawati, S.Pd, M.Pd
 18. Ida Royani S
 19. R. Didi Kuswara, S.Pd, M.Pd
 20. Fatimah
 21. Ihsan, S.Pd, M.Pd
 22. Lale Yaqutunnafis, S.Sos, M.M.
 23. Kamarudin
 24. Zulkarnain Gazali, S.Pd, M.Pd
 25. Nurmiati, S.Pd, M.Pd
 26. Muhtarzan
 27. Ahmad Junaidi, S.Pd, M.A
 28. Kartawan
 29. Siti Rabiatul Adawiyah, S.Pd, M.Pd
 30. Meiyanti Widyaningrum, S.E., M.E
 31. Samsul Bahri, S.Pd, M.Pd
 32. Samsul Irpan
 33. Yunita Restika, M.Pd
 34. Muhammad Zainul Pahmi, S.Pd, M.Pd
 35. Yen Kusnita, S.Si, M.Pd
 36. Baiq Salkiah, S.Pd, M.Si
 37. Hasim Maliki
 38. Fahmi Arfan, S.E.
 39. Sumanjayadi
 40. Yuliana Mustofa
 41. Syamsul Hadi
 42. Sukran Makmun, S.Pd, M.Pd
 43. Ahmad Nasrullah, S.Pd, M.Pd
 44. Junaidi Akhmad
 45. Farah Heniati Santosa, M.Pd
 46. Hilda Ernani, S.Pd, M.Pd
 47. Purnawarman, S.S., M.Pd
 48. I Nyoman Alit
 49. Surya Peolita Siregar
 50. Nening Listari, S.Pd, M.Si
 51. Rabiyatul Adawiyah, S.Pd, M.Pd
 52. Dr Drs. Mugni, M.Pd
 53. Johari Marjan, S.Pd, M.Pd
 54. Jupri
 55. Muh. Hisbullah, S.Pd, M.Pd
 56. Muh. Hisbullah, S.Pd, M.Pd
 57. Ahmad Turmuzi
 58. Bukhori Muslim, S.Pd, M.Pd
 59. Israul Apriyanti Nur, S.E.
 60. Isnaini Yulianita Hafi, S.Pd, M.Pd
 61. Lalu Srain
 62. Jamiatun Mardiana
 63. Ria Saputri, M.Pd
 64. Desi Suryati, S.E., M.E
 65. Hully, S.Pd.I, M.Pd.I
 66. Baiq Astriyani
 67. Samsuriadi, S.Pd, M.Pd
 68. Abdurrahim, S.Si, M.Pd
 69. Lume, S.Pd, M.Pd
 70. Rospin Hidayati, S.Pd, M.Pd
 71. Siti Wahyu Puji Anggraini, S.Pd, M.Pd